El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha denunciat dues pàgines web amb pornografia infantil a la Fiscalia de Catalunya i als Mossos d’Esquadra. Les dues webs estan escrites en anglès i ofereixen, en obert, fotografies de noies menors d’edat nues o seminues. Una de les webs anuncia que, amb el pagament previ, es pot accedir a una oferta de 1.000 vídeos i 10.000 fotografies prohibides en les xarxes socials.

L’actuació del Consell s’ha dut a terme arran d’una queixa en relació amb les dues pàgines web esmentades.

La primera pàgina pertany a un perfil d’una comunitat en línia amb seu als Estats Units d’Amèrica, especialitzada en continguts artístics. De l’anàlisi d’aquesta web efectuada pel CAC se n’extreu que conté fotografies de noies que, en aparença, semblen menors d’edat. Les nenes apareixen en roba interior i amb una càmera o mòbil a la mà, com si haguessin fet les fotografies elles mateixes davant d’un mirall.

Algunes de les fotografies inclouen sobreimpresa l’adreça de la segona pàgina web, amb un nom que indica que són adolescents. Aquesta segona pàgina web mostra noies, que, en aparença, semblen menors d’edat, amb exhibició d’òrgans sexuals i, algunes, en actitud explícitament sexual. La pàgina web anuncia que, amb el pagament o la subscripció previs, es pot accedir a un gran volum de vídeos i fotografies que, segons afirmen, van ser prohibides a Facebook, Instagram i Snapchat.

El CAC conclou en el seu informe que, ateses les característiques i l’aparença d’edat del material gràfic, els continguts es poden qualificar com a pornografia infantil i, per tant, la conducta detectada pot ésser susceptible d’un delicte tipificat a l’article 189 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, sens perjudici de la concurrència d’altres tipus penals en règim de concurs, d’acord amb la lletra n de l’article 10 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

El CAC, que el 2014 va decidir impulsar les actuacions en l’àmbit d’Internet, ha realitzat, fins ara, quatre estudis: dos –incloent-hi l’actual– dedicats a les webs que mostren pornografia infantil; un tercer, sobre les webs que promouen els trastorns alimentaris, en concret, les que donen consells per practicar l’anorèxia i la bulímia, i que arriben a l’extrem d’informar sobre les maneres més efectives de suïcidar-se; i un quart, sobre continguts que inciten a la violència masclista i que va tenir com a resultat la retirada dels cinc vídeos denunciats.

El Consell també va demanar a YouTube el mes de febrer passat la retirada de les còpies d’un vídeo on apareixia un captaire rebent unes galetes amb pasta de dents. L’actuació del CAC es va saldar amb la retirada de quatre còpies del vídeo, que reproduïen el vídeo original, retirat en el seu moment per l’autor.

El CAC està treballant conjuntament amb consells audiovisuals d’altres països que també han iniciat actuacions en el camp d’Internet, per intercanviar experiències davant el que consideren un fenomen comú.

La voluntat del president del CAC, Roger Loppacher, és avançar, mitjançant el canvi legislatiu corresponent, cap a un nou regulador de les comunicacions que inclogui també Internet, tal com han fet ja diversos països, com ara Itàlia o el Regne Unit.

En paral·lel, el CAC ha elaborat una sèrie d’eines per ajudar a combatre els continguts de risc a Internet. Aquestes eines es troben disponibles al lloc web de l’organisme (www.cac.cat).